ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου  για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αργιθέας για το σχολικό έτος 2022-2023.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 05/08/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/08/2022

 Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά στη Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: syzefxis@0597.syzefxis.gov.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:2445350400, 2445350404

 

Δικαιολογητικά:

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022

ΣΟΧ 2-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ