Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αργιθέας από αύριο Δευτέρα 15/2/2021 έως και την Τετάρτη 17/2/2021

Λόγω της χιονόπτωσης, του ολικού παγετού και των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών τα σχολεία του Δήμου Αργιθέας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά), από αύριο 15/2/2021 ημέρα Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη 17/2/2021 θα παραμείνουν κλειστά.

Παρακάτω η σχετική απόφαση:

Κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας

 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης, ισχυρού παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους.
  3. Την εισήγηση της σχολικής επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Λόγω της χιονόπτωσης, του ολικού παγετού και των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών τα σχολεία του Δήμου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά), από αύριο 15/2/2021 ημέρα Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη 17/2/2021 θα παραμείνουν κλειστά.

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

Η απόφαση σε μορφή PDF.