Συνεργασία του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μία νέα συνεργασία του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ξεκίνησε και επίσημα με την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας και Συναντίληψης με Tμήματα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 20-12-2021 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας του Π.Θ., παρουσία του Πρύτανη κ. Μαμούρη Ζήση και των Προέδρων των Τμημάτων Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού κ. Παπαδόπουλου Γιάννη, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας κ. Τζιαμούρτα Αθανασίου, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής κ. Καντά Δημήτρη καθώς και του Προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ κ. Ανδρέα Στεργίου, Δημάρχου Αργιθέας και του Συντονιστή του κ. Χρήστου Γκρέκου, υπογράφηκαν τα αντίστοιχα Μνημόνια Συνεργασίας και Συναντίληψης.

Αντικείμενο των συγκεκριμένων Μνημονίων αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και η επιλογή αντίστοιχων πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού τα συγκεκριμένα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών της προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ως πεδία συνεργασίας ορίζονται καταρχάς τα ακόλουθα:

 • Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
 • Συμμετοχή σε κοινά δίκτυα συνεργειών
 • Προστασία και διαχείριση φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
 • Εκπαίδευση, Τουρισμός και Πολιτισμός.
 • Κοινωνική οικονομία, κυκλική βιοοικονομία, ορεινή οικονομία
 • Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός.
 • Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης στοχευμένων στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση και αλληλεγγύη.
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την προσέγγισή τους μέσα από το φυσικό περιβάλλον και την αειφορία.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως το ΔΙΚΤΥΟ μας συνεχίζει να “χτίζει” ισχυρές συμμαχίες, επιδιώκοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους τους Δήμους που είναι μέλη του.