Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Κυριακή 05-03-2017 και ώρα 10:00 για εκλογή του Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση: Ανθηρό – Τ.Κ. 43060) στις 05-03-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                      

            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                 

1.

Αργυρός

Γεώργιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

5.

Στεργίου

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

9.

Σέμπρος

Απόστολος

10.

Κωφός

Ιωάννης

11.

Παπακώστας

Δημήτριος

12.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

13.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

14.

Χασιώτης

Γεώργιος

15.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

16.

Καναβός

Βασίλειος

17.

Ραμιώτης

Δημήτριος

18.

Κορλός

Λάμπρος

19.

Νασιώκα

Ελένη

20.

Καρανίκας

Βασίλειος

21

Σακελλάρης

Γεώργιος

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF