Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις     19-3-2018  ημέρα Δευτέρα    και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
                                                                       

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 19-3-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      923   / 15-3-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

    Θέμα:       1ο

3η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2018 τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:        2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:    3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 της   Υπουργικής  Απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/2018 (ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη  και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

    Θέμα:       6ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

    Θέμα:       7ο

Εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων.

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:   8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας « Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  10ο

 Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου « Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων  στην Τ.Κ. Ανθηρού».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.   

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Αργιθέας (Δημοτικό κτίριο Αγορασιάς).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε.  Ανατολικής Αργιθέας – Α.Μ. 13/2016»

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF