Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 29 Ιουνίου

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 29 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού  για «Συμπλήρωση Φ.Ο.Π. στον οικισμό Περιβόλιον Τ.Κ. Καλή Κώμης».
Θέμα:  2ο Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού  για «Συμπλήρωση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Φουντωτού στη θέση οικία Θέου Ιωάννη»
Θέμα:  3ο Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού  για «Συμπλήρωση Φ.Ο.Π. στην Δ.Ε. Δυτικής Αργιθέας πλησίον οικίας Νικολάου Σπυρόπουλου»
Θέμα:  4ο «Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση της προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών βασικού μελετητή για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ (Α.Μ.19/2020)»
Θέμα:  5ο Έγκριση γνωμοδότησης του Δικηγόρου Καρδίτσας, Βασιλείου Στάθη, περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 219/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.
Θέμα:  6ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Αργιθέας (Α.Μ. 05/2021)»
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προγραμματικής σύμβασης με την ΔΗΚΕΑΡ με θέμα «Υποστήριξη της ΔΗΚΕΑΡ με την παραχώρηση προσωπικού»