Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (Β) Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και ώρα 16:00

Πρόσκληση σύγκλησης   Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ   την 27-1-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλης Στεργίου

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27-1-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.       246  / 23-1-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα:  1ο

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Θέμα:  2ο

Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας μεταφορικών μέσων με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός  όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης πρ/σμού 65.000,00€

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής: ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Αρκούδα

Στυλιανή

2

Ζιώγας

Παναγιώτης

3.

Κατσιάνης

Γεώργιος

4.

Παλαμάς

Γεώργιος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Αργυρός

Γεώργιος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Καρανίκας

Βασίλειος

 

Ολόκληρη η Πρόσκληση σε μορφή PDF