ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   27 – 09 – 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27-09-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3036  / 22 – 09  – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 9η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο «Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού  για «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα (1) στύλο & τοποθέτηση (1) φωτιστικό σώμα στον οικισμό Αρδάνοβο στην Τ.Κ. Καταφυλλίου Καρδίτσας».
Θέμα:  3ο  «Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης  λογαριασμού  για «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Βλασίου».
Θέμα:  4ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό «Ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού.
Θέμα:  5ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Ανθηρού Δήμου Αργιθέας»  (Α.Μ. 17 / 2020)
Θέμα:  6ο Αίτηση για διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Βλασίου του Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  7ο Αίτηση για διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Πετρίλου του Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  8ο Αίτηση για διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ. Πετροχωρίου, Δροσάτου, Φουντωτού, Κουμπουριανά  του Δήμου Αργιθέας
Θέμα :10ο Αίτηση του αναδόχου : «Κατσίαβα Χρ. & Σια Ο.Ε.»  του έργου: «Συντήρηση –βελτίωση υποδομών Δ.Ε.Ανατολικης Αργιθέας (Α.Μ.1/2019)» με θέμα: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/6-6-2022 άρθρο 153 παρ.1α

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος