Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Ανθηρό την 25αν  Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος

Λάμπρος Τσιβόλας

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 25-01-2019  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 208  / 21-01-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνη

Γεώργιο

2

Καραγεώργο

Αθανάσιο

3.

Τσιάκαλο

Ιωάννη

4.

Τουραλιά

Νικόλαο

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF