Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2029 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης, του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  στις  29-03-2024  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  13:00 μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  29-03-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1558/22- 03 – 2024  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

      Θέμα:  1ο 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σακκάς
      Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για συμμετοχή στο Δίκτυο Πόλεων για Πολιτική Προστασία την Ανθεκτικότητα και την Αειφορία
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ανδρέας Στεργίου
      Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγγραφή  του Δήμου  στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη των Δήμων «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» &  έγκριση συνδρομής  έτους  2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σακκάς
      Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  1.890,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( A΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Γραμμένος
      Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Γραμμένος
      Θέμα:  6ο Περί διάλυση σύμβασης μελέτης με τίτλο  : «Μελέτη για την κατασκευή δρόμου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από Νεοχώρια προς Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος-Ρόγκια».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγιώργος
      Θέμα:  7ο Περί  διάλυσης σύμβασης της «Προμήθεια γραφείων και φωτιστικών ΚΕΠ Τ.Κ. Ανθηρού & ΤΚ Πετρίλου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγιώργος
      Θέμα:  8ο Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου «Ιστορικό – Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σακκάς
      Θέμα:  9ο Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σακκάς
      Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα των κ. Βασιλακάκου Παύλου του Κωνσταντίνου και Βασιλακάκου Σπύρου του Κωνσταντίνου για  χορήγηση βεβαίωσης για γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας τους ότι βρίσκεται εντός ή εκτός ζώνης των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Πολύδροσου (Καμπουρέικα)  Δ.Κ. Πετρίλου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σακκάς

 

 Πίνακας Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                          ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Σακκάς Νικόλαος Θεοδωράκης Κων/νος  –   Κοιν. Ανθηρού
2 Καναβός Βασίλειος Αργυρός Δημήτριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου Ιωάννης – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Μερεντίτης Κων/νος Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Καμπούρης Δημήτριος Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Ποζιός Νικόλαος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Τουραλιάς Νικόλαος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Πούλιος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Καραγεώργος Αθανάσιος Καϊμακάμης Ευστάθιος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καμζέλης Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Στεργίου Ηλίας Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Κορλού Όλγα Θάνος Απόστολος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Κούτσικος Κων/νος Κοτσώνης Περικλής – Κοιν.  Θερινού
14 Θεοδωράκης Αθανάσιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15     Κραμποκούκης Δημήτριος – Κοιν.  Καρυάς
16     Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Νικολάου Παναγιώτης- Κοιν. Μαράθου
20     Κολοκοτρώνης Ηλίας- Κοιν.  Καταφυλλίου