Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  27-10-2023  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27-10-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   4075 / 23-10 – 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  1.890,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( Γ΄ Κατανομή)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κων/νος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  να συμφωνηθούν οι όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση στο Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» με κωδικό ΟΠΣ 5033070 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 – Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  «

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ. Βραγκιανών στον οικισμό Ρόγγια»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Πετρίλου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ.: 1/2019)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με την  τροποποίηση της αριθ. 25/2022 και 67/2023 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παρ. 3 «Τον ορισμό της ομάδας έργου» για την υλοποίηση του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  10ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαδήμας Ηλίας

  

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                         ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                  

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Καρανίκα Παναγιώτα Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου