Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης)  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  25-10-2022  ημέρα Τρίτη   και ώρα   13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  25-10-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    3406         / 21-10 – 2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

      Θέμα:  1ο 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.295,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας,  – Συμπληρωματική κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
    Θέμα:  3ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης τροποποίηση της αριθ. 22/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την αντικατάσταση και τον ορισμό νέου  εκπροσώπου στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους Κατούνας (Α.Σ.Δ.Σ. ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ)  ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση επί του νέου σχεδίου της σύμβασης ενοικίασης από την εταιρεία ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ Α.Ε. επί εκτάσεων της Κατούνας, για την εγκατάσταση επτά (7) ανεμογεννητριών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
             Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου: Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση (αυγο) Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θ΄θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 28 MW,  στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ-ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ «Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 25,2 MW και συνόρων τους έργων χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων -Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλιας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πολύδροσου Πετρίλου     για  γνωμοδότηση περί κατασκευής Εκκλησιαστικού οικισμού στη θέση Αηλιάς της Τ.Κ. Πετρίλου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Τσιαχρή Σπυρίδων του Ιωάννη    για  χορήγηση βεβαίωσης στην συνοικία Χάρις  του  οικισμού  Πετρίλου  της Τ.Κ. Πετρίλου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Προκήρυξη 4Κ/2020/13-5-2020 του ΑΣΕΠ-Απόφαση 1548/2022 Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣΤΕ). Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
          Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2023 για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
          Θέμα:  10ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου