Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  10-04-2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς                                                                     

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    10-04-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 1792/05-04-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4η παράταση) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου Ανθηρού (Α/Α της πράξης 5045301)
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 212 Ν. 3584/2007)
Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού (ΙΙ) ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού (ΙΙ)  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια Οχηματων » με  Συστημικός αριθμός καταχώρισης: 277151.
Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Ι της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2024 για το Δήμο και τα νομικά το πρόσωπα» ενδεικτικού προϋπολογισμού 250.760,66€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  τροποποίησης  της υπ΄αριθμ.123/2021 Απόφαση οικονομικής επιτροπής με σκοπό την συμμόρφωση ως προς ΑΑ86/2022 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
Θέμα 7ο Περί ορισμού  Συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση Δανείου με το Τ.Π.& Δ.

 

  Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
 Πούλιος
Χαράλαμπος
2.
Καμπούρης
Δημήτρος
3.
Κούτσικος
Κωνσταντίνος