Στο Πετρίλο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ. Η συνεδρίαση έγινε στη κοινότητα Πετρίλου του δήμου Αργιθέας και φιλοξενήθηκε στο ιστορικό κτίριο του δημοτικού σχολείου, έδρα της κυβέρνησης του Βουνού.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι εξής: δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου πρόεδρος του ΔΣ, Περικλής Μίγδος, δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη αντιπρόεδρος, Καρδαμπίκης Αλέξανδρος, δήμαρχος Αγράφων Γ. Γραμματέας, Παναγιώτης Νάνος, δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Ιωάννης Σεντελές, δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Ροζίνα Βαβέτση, δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Γεώργιος Κατσούλας, δήμαρχος Αμφιλοχίας, Κανής Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, Κερασοβίτης Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος Μετεώρων και το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Τσιτσιρίγκος Βασίλειος. Για τη διαδικασία της συνεδρίασης μερίμνησε ο Συντονιστής του ΔΙΚΤΥΟΥ Χρήστος Γκρέκος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν στην ενημέρωση των μελών για ενέργειες που έγιναν το διάστημα της περιόδου περιορισμού λόγω του ιού και σε προγραμματισμό νέων δράσεων.

Έγινε ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Smart Rural 21”, με την οποία ζητείται η τεχνική στήριξη της περιοχής, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και ευρυζωνικών δικτύων. Στη δράση θα επιλέγουν 12 περιοχές από ολόκληρη την Ευρώπη.

Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ για τη υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ERASMUS+. Η περιοχή της Κεντρικής Πίνδου, έχει επιλεγεί από ομάδα 7 Πανεπιστήμιων ((Ελλάδα, Γαλλία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Κροατία, Βουλγαρία και Ρουμανία), ως χώρος πιλοτικής εφαρμογής, για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιθωριοποιημένων αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Σε αυτό το σχήμα, συμμετέχει και το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ ως συνεργάτης (associated partner) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, σε μια συνέχεια της ήδη πετυχημένης συνεργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON2000- Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Υποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα ERASMUS, με τίτλο «Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση ορεινών κοινοτήτων». Στόχος της πρότασης είναι η ανταλλαγή καινοτόμων τρόπων δημιουργίας πιο ζωντανών, βιώσιμων και ελκυστικών αγροτικών και ορεινών περιοχών. Στην παρούσα πρόταση για κατάρτιση, θα συμμετέχουν 20 μέλη του Δικτύου Πίνδος (αιρετοί, προσωπικό των ΟΤΑ και των αναπτυξιακών φορέων). Η κατάρτιση θα αποτελείται από διακριτές ενότητες που σχεδίασε ο φορέας υποδοχής Inercia Digital.

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετέχει στην ερευνητική πρόταση της δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία – Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης», στη θεματική ενότητα Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση”, με τίτλο: «Φυσικοί και εικονικοί κόμβοι εκλαϊκευμένης διαδραστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών μη αστικών περιοχών Ανατολικού Ολύμπου και Πίνδου, με έμφαση στους υδατικούς πόρους». Φορέας Υποδοχής είναι το Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών πόρων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έγινε ενημέρωση για την έγκριση του διατοπικού προγράμματος LEADER προϋπολογισμού 105.000,00 €, με εταίρους το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, ΑΝΚΑ ΑΕ, ΟΑΣΕ ΑΕ, ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ. Μετά τις 15 Ιουλίου θα γίνει η συνάντηση των εταίρων ώστε να καθορισθεί το ακριβές αντικείμενο της συνεργασίας.

Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ για την προγραμματισμένη για τις 10 Ιουλίου υπογραφή το συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ, της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ.

Αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος – πρότασης στην ΚΕΔΕ στη οποία προβλέπεται να γίνει η καταγραφή των δικτύων των δήμων της χώρας, η δημιουργία βάσης διαχείρισης των κοινών ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και η λειτουργία παρατηρητηρίου λειτουργίας και συντονισμού των δικτύων.

Εκτός ημερησίας διάταξης τέθηκαν δύο θέματα: Το πρώτο αφορά στην επιχειρούμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και στη μαζική αντίδραση των περιβαλλοντικών φορέων και κινήσεων ως προς αυτές.

Μετά από μακρά διαλογική συζήτηση τονίσθηκε ότι: οι προγραμματισμοί και οι σχεδιασμοί του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις ορεινές περιοχές στοχεύουν μεταξύ άλλων:

  • Στην Ανάδειξη της Ταυτότητας της Ορεινής ζώνης της Πίνδου.
  • Στο Σεβασμό, την προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Οι άνθρωποι και οι τοπικές κοινωνίες χρειαζόμαστε επειγόντως την παραγωγή καθαρής ενέργειας για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Χρειαζόμαστε την παραγωγή ενέργειας, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους. Ωστόσο η αξιοποίηση των φυσικών πόρων ειδικά σε περιοχές που σηματοδοτούν το περιβάλλον της χώρας μας (όπως η ΠΙΝΔΟΣ) δεν μπορεί  να γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος, που ανήκει στις τωρινές και τις επόμενες γενιές. 

Η Θεσμοθετημένη πολιτεία και τα όργανα Δημοκρατικού Προγραμματισμού, οφείλουν να συνεκτιμήσουν τη βούληση των συλλογικών Οργάνων της Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακά Συμβούλια, Δημοτικά Συμβούλια, τις αποφάσεις των ΠΕΔ, ΚΕΔΕ, κ.λ.π.) να σεβαστούν και να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις που θα εναρμονίζονται με τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και της Αυτοδιοίκησης, αναθεωρώντας – όπου απαιτείται – τους χωροταξικούς σχεδιασμούς για τις ΑΠΕ. Όλοι μαζί, οφείλουμε να επανασχεδιάσουμε τις αναπτυξιακές πολιτικές, σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική ανάπτυξη στην ορεινή ζώνη. Τοιουτοτρόπως οφείλουμε να εναρμονίσουμε την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής.

Το δεύτερο θέμα τέθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου και αφορούσε στην καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας των Πέτρινων Γεφυριών. Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από ανταλλαγή απόψεων αποφάσισαν τη διερεύνηση του θέματος ως προς την υποβολή φακέλου αρμοδίως για την αναγνώριση της παγκόσμιας Ημέρας Πέτρινων Γεφυριών και συγκεκριμένα την 28 Μαρτίου.

Μετά τη συνεδρίαση ακολούθησε φιλοξενία και είχαν την ευκαιρία, τα μέλη του ΔΣ καθώς και όλοι οι συμμετέχοντες να απολαύσουν τις ομορφιές της Πίνδου.

 

Το σχετικό Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF.