Πρώτη επιτυχής δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. Αργιθέας

Ολοκληρώθηκε και τυπικά την Παρασκευή το βράδυ (27.3.2020) η πρώτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ψηφίστηκαν ομόφωνα. Έλαβαν μέρος στη διαδικασία αυτή 16 από τους 17 Δημοτικούς Συμβούλους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, στη δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύουμε, τήρησαν υπεύθυνη και θετική στάση, συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίας Παπαδήμας θα ήθελε να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τους Δημοτικούς Συμβούλους για την άψογη τήρηση της διαδικασίας και την άριστη συνεργασία. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και στις επόμενες συνεδριάσεις μέχρι νεωτέρας, εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων.

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας