Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο ”ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ”

Ο Δήμος Αργιθέας προχώρησε στην προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 07/2021) προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ακολουθούν τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF:

Προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

E.Σ.Υ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τιμολόγιο

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

espd-request (xml)