Ενημέρωση κτηνοτρόφων για την κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2021 στη Π.Ε. Καρδίτσας

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας γίνεται γνωστό στους κτηνοτρόφους του νομού ότι έχουν συνταχθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2021.

Κατόπιν τούτου καλούνται οι κτηνοτρόφοι των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, να προσέλθουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας (Λ. Δημοκρατίας 46, Καρδίτσα – Αρμόδιοι γεωπόνοι οι κ.κ.  Ε. Καριώτου και Κ. Χόντος, τηλέφωνα 24413 55210 και 254413 55248), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύουσα κατανομή έτους 2021  και να υποβάλουν τυχόν αιτήματα για χωροταξική ανακατανομή.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης χωροταξικής ανακατανομής για το έτος 2021 (δικαίωμα ένστασης).

Η προσέλευση των κτηνοτρόφων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19  και αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Ήτοι:

Α) Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και

Β) Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης, ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test τα οποία  έχουν διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72)  ή σαράντα οκτώ (48) ωρών αντίστοιχα.)

           Με Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Β. Κωστής
       Γεωπόνος