Χρήσιμη διημερίδα για φυσικές λύσεις ως μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρών στη Δυτική Θεσσαλία

Ο Δήμος Αργιθέας συμμετείχε ενεργά στη διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα με θέμα: “Οι φυσικές λύσεις (Nature-based Solutions – NbS) ως μέσο για τη μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρών στη Δυτική Θεσσαλία”.

Ως βασικός στόχος είχε τεθεί να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς τί ακριβώς είναι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και να αντιληφθούν πως μπορεί στην πράξη να αποτελέσουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε σχέση με τα κατασκευαστικά έργα.

Επίσης διερευνήθηκε η σκοπιμότητά τους για τη συγκεκριμένη περιοχή ενώ συλλέχθηκαν χρήσιμες πληροφορίες για χρήση τους σε τεχνική μελέτη περιγραφής.

Στο workshop της πρώτης ημέρας συζητήθηκε από μηχανικούς και στελέχη Δήμων και ειδικούς από τους ευρωπαϊκούς φορείς, η υπάρχουσα κατάσταση, ενώ αναζητήθηκαν πιθανές ενδεδειγμένες λύσεις, βασισμένες στην υιοθέτηση “πράσινων” παρεμβάσεων.

Με τοποθετήσεις κατά τη δεύτερη ημέρα παρενέβησαν ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Αραβώσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου, ο Διευθυντής Χρηματοδοτήσεων Ελλάδος και Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ. Καλτσάς, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Παππάς και οι παρευρισκόμενοι Δήμαρχοι.

Το συντονισμό και την επιστημονική παρουσίαση ανέλαβε ο Καθηγητής του ΕΜΠ από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων κ. Μπαλτάς.

Έλαβαν μέρος φορείς όπως η WWF Ελλάδας, η Global Infrastructure Basel από την Ελβετία και άλλοι.