Ανατολική Αργιθέα

Η δημοτική ενότητα (πρώην κοινότητα) Ανατολικής Αργιθέας βρίσκεται στα δυτικά της Π.Ε. Καρδίτσας.
Καταλαμβάνει έκταση 135.070 στρέμματα και έχει συνολικό πληθυσμό 1.767 κατοίκους.
Η πρώην κοινότητα λειτούργησε από το 1999 έως το 2010 με έδρα το χωριό Πετρίλο.