ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022, ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ)

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Αργιθέας για την κάλυψη των αναγκών του.

Οι Θέσεις που καλύπτονται είναι:

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – Κωδικός θέσης 100

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – Κωδικός θέσης 101 (ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ)

1 ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ και Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ – Κωδικός Θέσης 102

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 28/05 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/6

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ 1-2022 (ΚΩΔΙΚΟΣ 102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ12022 ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ 101)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ12022 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ