Συνεδριάζει το ΔΣ της ΠΑΔΥΘ ΑΕ τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου και ώρα 14:00 στα Τρίκαλα

Πρόσκληση

Καλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση την 29η Ιανουάριου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία Τρικάλων της Εταιρίας (Περιφε­ρειακή Οδός Τρικάλων-Καλαμπάκας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Θέματα προσωπικού.
  2. Καταβολή αντισταθμιστικού οφέλους Β’ Εξαμήνου 2017 στο Δήμο Τρικκαίων.
  3. Κατανομή αποθεματικού κεφαλαίου στις Συνεταιριστικές Τράπεζες.
  4. Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για τα Πράσινα Σημεία.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού 2018.
  6. Έγκριση υπερωριών προσωπικού.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Παπαστεργίου

Δήμαρχος Τρικκαίων

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF