Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε  στη δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις  19-6-2020  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     και ώρα    12:00 μ.μ. καθώς   και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ. Α΄ και την αριθ. 163  με αριθ. πρωτ.  33282/29-5-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   19-6- 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      1525     / 15-6- 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο

6η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΗΚΕΑΡ με θέμα «Υποστήριξη της ΔΗΚΕΑΡ με την παραχώρηση προσωπικού»

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας»»

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εθελοντικής Ομάδας  Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  απαγόρευση βοσκής  στο διακατεχόμενο δάσος Βραγκιανών   – έγγραφο  75903/10-6-2020  Δασαρχείο Μουζακίου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  απαγόρευση βοσκής  στο δημοτικό  δάσος Ανθηρού   – έγγραφο  75882/10-6-2020  Δασαρχείο Μουζακίου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Κατσίκη Σόλων  και της κ. Γεωργοπούλου Σοφία  για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα: 9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Ζουμπουρλή Αντώνιο  για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  10ο

Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Αποδέκτες

Πίνακας  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1

Πούλιος

Χαράλαμπος

Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού

2

Κωφός

Στυλιανός

Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου

3

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών

4

Κορλού

Όλγα

Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου

5

Τσιατσιάνης

Ηλίας

Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου

6

Καμπούρης

Δημήτριος

Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών

7

Στεργιούλης

Ιωάννης -Γεώργιος

Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου

8

Σταμούλης

Νικόλαος

Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου

9

Χασιώτης

Γεώργιος

Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας

10

Καναβός

Βασίλειος

Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού

11

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας

12

Μερεντίτης

Κωνσταντίνος

Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών

13

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού

14

Σακελλάρης

Γεώργιος

Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης

15

Τσιβόλας

Λάμπρος

Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς

16

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου

17

 

 

Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού 

18

 

 

Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου 

19

 

 

Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου

20

 

 

Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.