Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 26-06-2022 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   27 – 06 – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27-06-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1974  / 23 – 06 – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 6η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ έργου « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας »
Θέμα:  3ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Φορέα Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού
Θέμα:  4ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου στη θέση ρέμα “Λεύκας”
Θέμα:  5ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παράταση της υποστήριξης της οικονομικής διαχείρισης της ΔΗΚΕΑΡ από το Δήμο Αργιθέας σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Θέμα:  6ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ» της Τ.Κ. Βραγκιαγών

του Δήμου Αργιθέας.

Θέμα:  7ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Αργιθέας»
Θέμα:  8ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών απο θεομηνία στις Τοπικές Κοινότητες Πετροχωρίου, Δροσάτου, Φουντωτού, Κουμπουριανών».
Θέμα:  9ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών απο θεομηνία στην Τοπική Κοινότητα Πετρίλου».
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για αναβάθμιση του κυκλώματος ΣΥΖΕΥΧΙΣ σε ταχύτητα 8 Mbps
Θέμα:  11ο Εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών χρηματοδότηση ΠΕΔ Θεσσαλίας.
Θέμα:  12ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 93 / 2022 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

 

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος