Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  17-06-2024 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς                                                                     

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    17-06-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2966 / 13-06-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιμήκυνση του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για αποπεράτωση εργασιών του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Πετρίλου»
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για αποπεράτωση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Βραγκιανών»
Θέμα:  4ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για αποπεράτωση εργασιών του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανών»
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράταση περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράταση περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπή επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψης απόφασης για έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων στην κοινότητα Ανθηρού
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψης απόφασης για έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων στη θέση Αετοχώρι

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
 Πούλιος
Χαράλαμπος
2.
Καμπούρης
Δημήτρος
3.
Κούτσικος
Κωνσταντίνος