Οικονομική ενίσχυση πληγέντων – Προνομιακά επιδόματα

Ο Δήμος Αργιθέας που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020, ενημερώνει τους πολίτες για τη διαδικασία ένταξης των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της χορήγησης επιδομάτων.

Παρακάτω οι κατηγορίες των προνομιακών επιδομάτων:

α) Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και άτομα με Αναπηρία) που οι κύριες κατοικίες έχουν πληγεί
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση)
2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
Για τους πολύτεκνους εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες του Δήμου).
Για τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνομιακό επίδομα από τα εφαρμαζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
β) Επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και/ ή αντικατάστασης της οικοσκευής μέχρι 6.000,00 ευρώ που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.Aίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση)
2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
3. Δήλωση τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της εξουσιοδότησης είναι περισσότεροι του ενός , λόγω συγκατοίκησης κ.λπ. , η οικονομική ενίσχυση χορηγείτε σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
γ) Επίδομα σε άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας της φυσικής καταστροφής υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
β) Γνωμάτευσης Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.
γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πληγέντων πολιτών, η παραλαβή των αιτήσεων από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα γίνεται αυτοπροσώπως, στο Δημαρχείο στο Τ.Κ Ανθηρού
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας  syzefxis@0597.syzefxis.gov.gr (σε αρχείο pdf)
Μετά την υποβολή των αιτημάτων, θα διενεργηθούν αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων ως πληγείσες κατοικίες, προκειμένου να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση επιδόματος απλών κατασκευαστικών εργασιών ή /και της οικοσκευής.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει ένα μήνα από την πλημμύρα, ήτοι 18/10/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Αργιθέας στο Δημαρχείο – τηλέφωνα επικοινωνίας:2445350402 .
Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή σχετικά με τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων/αναγγελιών ζημιών ή για λοιπά θέματα οι πληγέντες πολίτες θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του δήμου www.dimosargitheas.gr είτε θα επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2445350402,404,405.
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία.