ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Όποιος κτηνοτρόφος έχει πληγεί από την θεομηνία Daniel και έχει νεκρά ζώα, πρέπει να καλεί στον ΕΛΓΑ, στα τηλέφωνα: 2410231929 και 2410231300 για να κάνει αναγγελία απώλειας, με τον αριθμό ΑΦΜ του κτηνοτρόφου.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη των ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εκτίμησης και αποζημίωσης των απωλειών.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες τω κτηνοτρόφων

  1. Αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ
  2. Λήψη βίντεο και φωτογραφιών από τα νεκρά ζώα ιδιοκτησίας τους.
  3. Μετά την εκτίμηση της ζημιάς από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καλούν την εταιρεία «KAFSIS» στο 210 89 60 100 για την περισυλλογή των νεκρών ζώων, εφόσον υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην εκμετάλλευσή τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση και είναι αδύνατη η περισυλλογή, οι κτηνοτρόφοι ή/και οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν στην υγειονομική ταφή των ζώων σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:

  1. Η ταφή γίνεται επιτόπου εντός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ή σε χώρο υγειονομικής ταφής που έχει ορίσει ο Δήμος.
  2. Η υγειονομική ταφή στους χώρους δεν θα πρέπει:

➢ να βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον,

➢ να αποτελεί κίνδυνο για το νερό (μακριά από ποτάμια και λίμνες), τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και χλωρίδα,

➢ να προκαλεί θόρυβο και οσμές

➢ να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην τοποθεσία και το τοπίο.

  1. Το μέγεθος της τάφρου πρέπει να είναι επαρκές, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος διασποράς του νοσογόνου παράγοντα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τάφρος διαστάσεων έξι (6) μέτρων μήκος, τριών (3) μέτρων πλάτος και τεσσάρων (4) μέτρων βάθος είναι ικανοποιητική για τη ταφή είκοσι (20) ενήλικων βοοειδών ή εξήντα (60) χοίρων ή εξήντα (60) μικρών μηρυκαστικών.
  2. Στον πυθμένα της τάφρου ρίχνουμε σκόνη ή μικρά τεμάχια ασβέστη, στη συνέχεια τα πτώματα των ζώων, μετά και πάλι ασβέστη, στη συνέχεια στρώμα χώματος ύψους δύο (2) μέτρων περίπου, το οποίο δεν πρέπει να πατηθεί. Πάνω από αυτό το στρώμα χώματος ψεκάζεται απολυμαντικό όπως και γύρω από την περιοχή της κλειστής τάφρου.
  1. Να απολυμαίνονται όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση−εκφόρτωση καθώς και για την καταστροφή των πτωμάτων και των ζωικών υποπροϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980

Παλαμά τηλ. 24440-22302

Σοφάδων τηλ. 24430-22298

και Μουζακίου τηλ. 24450-41267

Διαχείριση νεκρών ζώων μετά από φυσικές καταστροφές