Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2021

Αναρτήθηκε ο παρακάτω οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2021(Αριθμ πρωτ 2414/05-08-2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αργιθέας.

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ΑΔΤ ΜΟΡΙΑ
2574 Φ Γ Ι ΑΒ32**35 2775
2535 Κ Γ Η Ν85**48 186